УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Изпитът за 5-а ПКС и защитата за 2-ра ПКС се провеждат през сесия 2020 дистанционно. Датите на дистанционното изпитване в ДИУУ са обявени в рубриката “График на изпитите за 5-а и 2-ра ПКС в ДИУУ за сесия 2020“.

Кандидатите за 4-а ПКС, които са заявили при регистрацията си, че ще полагат изпит в ДИУУ, трябва да бъдат в сградата на ДИУУ на 8 или 9 октомври 2020 г. за началото на изпита. За графика по специалности за конкретната дата (8 или 9 октомври), както и за конкретния начален час за изпита трябва да се информирате тук.

Скъпи учители, пожелаваме Ви успешна сесия 2020!
Важно: документи за присъждане на III ПКС се подават само онлайн на https://reg.diuu.bg/.
Всички педагогически специалисти, които трябва да защитават дипломните работи през месеците май, юни и юли 2020 г., да изпращат своите разработки за рецензиране на съответните електронни адреси, посочени в таблицата за всяка СДК.

Важно: датите на дистанционните защити ще бъдат своевременно обявявани на сайта на ДИУУ.

Важно: от месец юли 2020 г. ДИУУ приема заявления за включване на учители по български език и литература и по чужд език в едногодишна специализация на тема „Взаимодействие между езиковите дисциплини в средното училище“. Специализацията е във връзка с придобиване на III ПКС.

За контакт и заявки:

Ирина Ангелова: iangelova@diuu.uni-sofia.bg
проф. дпн Росица Пенкова: r.penkova@abv.bg

ВАЖНО! Свидетелства и удостоверения: Информация за готови свидетелства за СДК и ПКС, както и удостоверения за начислен кредит от проведени обучителни курсове, може да получите от дежурния на пропуска в сградата на ДИУУ или на телефони
02 8080 709 и 098 871 4645 – Милена Такова.
Свидетелствата за придобита I ПКС и V ПКС по чл. 58 от Наредба №12 (с грамоти и награди на ученици) за 2018 г. са готови и може да бъдат получени в Учебен отдел на ДИУУ. Напомняме Ви, че при получаването трябва да представите документ за преведена такса от 30 лв. (за свидетелството) по банковата сметка на ДИУУ. Свидетелството не е задължително да бъде получено лично. За Ваше удобство има възможност да Ви го изпратим по куриерска фирма. За целта изпратете email на enikolova@diuu.uni-sofia.bg, като посочите трите си имена, придобита ПКС, специалност, адрес за получаване и телефон. Като прикрепен файл приложете сканиран (сниман) документа за платена такса от 30 лв. Списъка с присъдена V ПКС по чл. 58 от Наредба №12 (с грамоти и награди на ученици) за 2017 г. може да видите тук.

 

 

Свидетелствата за II, IV и V ПКС (с изключение на тези по член 58) НЕ СА ГОТОВИ! Моля, не изпращайте платежни документи и мейли с адреси за изпращане! Когато документите са готови, това ще бъде обявено на сайта.
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort