Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Обучения за IV и V ПКС в ДИУУ

Сесия 2019 г.

Дата Специалност Зала
11-12 май Български език и литература
Чужди езици
209
11-12 май Предучилищна педагогика 206
11-12 май Музика, Изобразително изкуство 203
11-12 май История, Философия 103
18-19 май Математика, Информатика и информационни технологии 209
18-19 май Физика, География, Биология, Химия 203
18-19 май Професионално образование 206
18-19 май Специална педагогика, Педагогика, Психология 324
18-19 май Начална училищна педагогика 218
18-19 май Физическо възпитание и спорт 103
15-16 юни Управление на образованието, Икономика 103
Цената на обучението е 60 лв. /с включено удостоверение за 1 кредит/.
За информация и записване: тел. 02 80 80 725 (Светла Григорова)
Свидетелствата за придобита I ПКС и V ПКС по чл. 58 от Наредба №12 (с грамоти и награди на ученици) за 2018 г. са готови и може да бъдат получени в Учебен отдел на ДИУУ. Напомняме Ви, че при получаването трябва да представите документ за преведена такса от 30 лв. (за свидетелството) по банковата сметка на ДИУУ. Свидетелството не е задължително да бъде получено лично. За Ваше удобство има възможност да Ви го изпратим по куриерска фирма. За целта изпратете email на enikolova@diuu.uni-sofia.bg, като посочите трите си имена, придобита ПКС, специалност, адрес за получаване и телефон. Като прикрепен файл приложете сканиран (сниман) документа за платена такса от 30 лв. Списъка с присъдена V ПКС по чл. 58 от Наредба №12 (с грамоти и награди на ученици) за 2017 г. може да видите тук.

 

 

Свидетелствата за II, IV и V ПКС (с изключение на тези по член 58) НЕ СА ГОТОВИ! Моля, не изпращайте платежни документи и мейли с адреси за изпращане! Когато документите са готови, това ще бъде обявено на сайта.