Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски учители и директори на детски градини с трета професионалноквалификационна степен, проявяващи интерес към изследователска дейност.

Тематична рамка:

Постановка на изследователската дейност на учителя. Същност на диагностичния процес – организационна и технологична постановка. Статистически методи за обработка на емпирични данни. Измерване и оценяване на резултатите от образователния процес в детската градина. Обобщаване и интерпретация на резултатите от диагностицирането.

Програмата завършва със защита на индивидуални проекти за диагностично изследване.

 • Подготовка за:
  II ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  2х16
 • Брой кредити:
  2х1,06
 • Време на провеждане:
  12-13 март ( първа фаза)
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:

  kgetova@abv.bg; 0887 065330
  iva5rova@abv.bg, 02 8080 720