Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

 

Предназначение: за всички педагогически специалисти, проявяващи интерес към проблематиката

Тематична рамка: Функции и длъжности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;  Професионални профили на педагогическите специалисти; Длъжностни характеристики;  Условия и ред за квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;  Квалификационни кредити – обучения и ред за присъждане на квалификационни кредити и професионалноквалификационни степени; Придобиване на професионалноквалификационни степени – условия и ред; Професионално портфолио;  Кариерно развитие;  Атестиране на дейността на педагогическите специалисти; Самооценка и оценка;  Атестационни карти;

Програмата завършва с изработване на пет показатели и критерии за атестационната карта на учителя.

 • Вид:
  тематичен
 • Брой учебни часове:
  8
 • Брой кредити:
  0,5
 • Време на провеждане:
  по заявка
 • Място на провеждане:
  по договаряне
 • Ръководител:
  доц. д-р Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  Славка Ненова; моб. 0887361170; snenova@diuu.uni-sofia.bg