Предназначение:

за учители по физика и химия с V професионалноквалификационна степен.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
  гл. ас. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720