редназначение:

за учители с втора професионалноквалификационна степен, които желаят да въведат в практиката си собствени дидактически идеи и да проследят резултатите от реализирането им.

Тематична рамка:

Нововъведения в методиката на обучението по история и цивилизация. Прилагане на иновационни технологии и техники на обучение – български и чуждестранни идеи и практики. Съдържание и технологии на изследователската дейност на учителя по история и цивилизация. Изисквания към описанието и изследването на собствени нововъведения. Структура на писмената разработка и технически изисквания към нейното оформление. Популяризиране и презентация на собствен иновационен образователен продукт. Подготовка на материали за публикуване.

Програмата завършва с представяне и обсъждане на проекти за изследователски програми, разработени от участниците.

 • Подготовка за:
  I ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720