Предназначение:

за учители по изобразително изкуство с трета или втора професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Съдържателни и технологични новости в образователния процес по изобразително изкуство. Организация и методика на педагогическите изследвания. Обработка и анализ на емпирични данни. Представяне на резултатите от изследването.

Програмата завършва с обсъждане на разработки на собствени изследователски проекти.

 • Подготовка за:
  II ПКС, I ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Мариета Савчева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720