Предназначение:

за учители по природни науки, за учители с интерес към проблематиката.

Тематична рамка:

Портфолиото – философия, същност, класификация, основни характеристики, общи изисквания. Анализ на различните видове портфолио по отношение на цели, функции, структура, съдържание, начин на разработване и начини на използване. Конкретни дидактически аспекти на ученическото портфолио като инструмент за повишаване качеството на образователния процес и като форма за оценяване.

Програмата завършва с разработване на проект за портфолио.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Ръководител:
  доц. д-р Нели Димитрова
  доц. д-р Даниела Миткова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222732