Предназначение:

за учители по физика, химия, биология с интерес към проблематиката.

Тематична рамка:

Съвременни тенденции в природонаучното образование – научна грамотност, екологизация, учене в житейски контекст, компетентностен подход и др. Съвременни образователни технологии – проектно базирано обучение, използване на ИКТ (методика на PowerPoint презентации, уеб базирано учене); интерактивни методи и техники; образование за околна среда и устойчиво развитие; портфолио на ученика, стратегии за развитие на критическото мислене, кооперативно учене и др.

Програмата завършва с разработване на вариант на урок с използване на иновативни технологии.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222 732