Предназначение:

за учители по физика, химия, биология с интерес към проблематиката; обучението може да се провежда и с хомогенни групи – учители по физика или по химия, със съответния преподавател.

Тематична рамка:

Съвременни концепции и модели за учене и преподаване. Конструктивистки дизайн на обучението. Интерактивност в обучението – генезис, същност и перспективи. Интерактивни методи и варианти за приложение. Учене чрез сътрудничество. Портфолио на ученика. Виртуален демонстрационен и лабораторен учебен експеримент. Компютърната презентация и използването й в учебния процес по природни науки. Уеб базирано обучение.

Програмата завършва със защита на проект на методична единица с използване на интерактивни методи и техники.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222 732