Предназначение:

за учители по физика, химия, биология.

Обучението се провежда в три задължителни модула – Физични явления, Вещества и техните своства, Структура и жизнени процеси на организмите.

Тематична рамка:

Анализ на задължителната учебна документация по Човекът и природата – цели, съдържание, интегративни понятия, водещи идеи, проблеми, формиране на ключови компетентности. Анализ на учебното съдържание по модули физика, химия и биология в 5. и 6. клас. Развитие на основните понятия и водещите идеи. Съвременни методи и форми на обучение. Модели и моделиране в обучението. Роля и място на училищния експеримент в обучението. Съвременни методи и форми за контрол и оценяване на резултатите от обучението.

Програмата завършва с решаване и методичен анализ на дидактически тест от учебното съдържание за 5. и 6. клас и/или с разработване на проект на конкретна методична единица.

 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Даниела Миткова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231