Предназначение:

за учители от КОО „Природни науки и екология“

Тематична рамка:

Приоритети пред съвременното природонаучно образование и техните измерения в реалната образователна практика. Планиране на образователния процес чрез използване на задължителната учебна документация – ДОИ и учебни програми. Таксономии на общите образователни цели. Съвременни образователни технологии. Видове обучителни ресурси. Модели за педагогическо планиране. Модели за технологично представяне на обучителни материали.

Програмата завършва с представяне пред групата на проекти за дидактически ресурси за обучение по конкретни теми.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222 732