Предназначение:

за учители от КОО „Природни науки и екология“

Тематична рамка:

Съвременни тенденции в природонаучното образование. Обща характеристика на съвременните образователни технологии. Специфични особености на: проектно-базираното обучение, учене чрез сътрудничество, контекстно учене, самостоятелно учене, активно учене и интерактивно обучение, портфолио, компютърно базирано обучение и др. Технологични модели за разработване и представяне на обучителни събития и дидактически ресурси.

Програмата завършва с разработване на проекти за практическа реализация на определен тип технология.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222 732