Предназначение:

за начални учители, които преподават Човекът и природата в 3. и 4. клас.

Тематична рамка:

Анализ на задължителната учебна документация по Човекът и природата – цели, съдържание, интегративни понятия, водещи идеи, проблеми, формиране на ключови компетентности. Физични, химични и биологични понятия и частнодидактическата им трансформация в обучението по Човекът и природата в 3. и 4. клас. Приложение на съвременни методи и средства на обучение – интерактивни техники, учебен експеримент. Контрол и оценяване на резултатите.

Програмата завършва с научно-методичен анализ и решаване на дидактически тест от учебното съдържание за 3. и 4. клас.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова и
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222732