Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по физика и по човекът и природата.

Тематична рамка:

Видове училищен експеримент по физика – методически изисквания. Реален и виртуален училищен експеримент по физика. Оценяване на продукти от групова учебно-познавателна дейност.

Методически тренинг – осъществяване на различни видове училищен експеримент по физика. Представяне на добри педагогически практики.

Програмата завършва с разработване и аргументирано представяне на дидактическо описание на избран училищен експеримент по физика.

 

При организиране на обучението по места са необходими предварителна подготовка и лаборатория за осъществяване на учебните експерименти.
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16/8
 • Брой кредити:
  1/0,5
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222 732