Предназначение:

за учители по история и цивилизация, които заемат длъжностите „младши учител“ и „учител“.

Тематична рамка:

Основни положения в теорията и практиката на учителя. Съвременни тенденции в обучението по история и цивилизация в училище. Често срещани затруднения на младшия учител и възможности за тяхното преодоляване. Планиране и организация на образователния процес по история и цивилизация.

Програмата завършва с представяне и обсъждане на дидактически материали, разработени в малки групи.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort