Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по история и цивилизация, които заемат длъжностите „младши учител“ и „учител“.

Тематична рамка:

Основни положения в теорията и практиката на учителя. Съвременни тенденции в обучението по история и цивилизация в училище. Често срещани затруднения на младшия учител и възможности за тяхното преодоляване. Планиране и организация на образователния процес по история и цивилизация.

Програмата завършва с представяне и обсъждане на дидактически материали, разработени в малки групи.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  24/16
 • Брой кредити:
  1,6/1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:

  bstoimenova@abv.bg; 0879 994 183