Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски и начални учители.

Тематична рамка:

Теоретични основи на субект-субектния подход на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина и начален етап на основната образователна степен. Съвременни системи за анализ на взаимодействието дете – учител – родител в педагогическия процес. Оптимално избиране на интерактивна педагогическа технология за взаимодействие между семейството и образователната институция (училище/детска градина).

Програмата завършва с разработване на модел за педагогическо взаимодействие спрямо маркерите на конкретната образователна институция (група/клас).

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  24
 • Брой кредити:
  1,6
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. д-р Пламен Денев
 • За контакт и заявки:

  plamden@abv.bg; 0878 556088