Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски и начални учители с интерес към приложението на интерактивни технологии на педагогически форми.

Тематична рамка:

Теоретичен статус на интерактивните педагогически умения на учителя. Таксономия на интерактивните педагогически умения на учителя. Специфични особености на интерактивните педагогически умения на учителя. Етапи в усвояването на интерактивните педагогически умения. Взаимодействието педагогически умения – професионална компетентност в кариерното развитие на учителя. Педагогическа технология на форми за придобиване на интерактивни умения от учителите.

Програмата завършва с дискусия на разработени проекти на план-сценарии на форми на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина и началното училище.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  24
 • Брой кредити:
  1,6
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. д-р Пламен Денев
 • За контакт и заявки:

  plamden@abv.bg; 0878 556088