Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски и начални учители.

Тематична рамка:

Актуални проблеми на агресивното поведение сред децата и учениците от начален етап на образователната степен. Същност на поведенческата агресия. Видове поведенческа агресия. Фактори за развитие на агресивно поведение на детето и ученика. Превенцията на детската агресия в семейството и детската градина и началното училище като педагогически проблем.

Програмата завършва с педагого-психологически анализ на казус и инцидент за профилактика и корекция на агресивно поведение у децата.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  24
 • Брой кредити:
  1,6
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. д-р Пламен Денев
 • За контакт и заявки:

  plamden@abv.bg; 0878 556088