Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка:

Възрастова характеристика и особености на развитието на 5-7 годишното дете. Училищна зрялост. Обща и специална подготовка на детето за училище. Компоненти на училищната готовност: езикова, интелектуално-познавателна, социално-поведенческа, емоционално-волева, мотивационна, физическа. Измерване – критерии и показатели. Обработка и интерпретация на данните от измерването.

Програмата завършва с приложение на стандартизиран диагностичен инструментариум.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  8/16
 • Брой кредити:
  0,5/1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:

  kgetova@abv.bg; 0887 065330