Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка:

Технологични модели за изграждане на елементарни математически представи за пространство, величина, форма и време у детето от предучилищна възраст. Математическо ориентиране на детето и готовност за обучение в училище. Измерване на постиженията на детето от образователния процес по математика в детската градина.

Програмата завършва с провеждане на педагогическа практика и дискусия, съобразно с етапите на педагогическата технология.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  8/16
 • Брой кредити:
  0,5/1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:

  kgetova@abv.bg; 0887 065330