редназначение:

за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка:

Технологични модели за изграждане на елементарни математически представи за пространство, величина, форма и време у детето от предучилищна възраст. Математическо ориентиране на детето и готовност за обучение в училище. Измерване на постиженията на детето от образователния процес по математика в детската градина.

Програмата завършва с провеждане на педагогическа практика и дискусия, съобразно с етапите на педагогическата технология.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720