Предназначение:

за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка:

Обяснителни модели на феномена „надарено дете“. Когнитивен, емоционален и поведенчески статус на надареното дете. Идентификация на надарените деца. Психолого-педагогическа подкрепа на надарените деца.

Програмата завършва с изработка на портфолио на надарено дете.

 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720