Предназначение:

за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка:

Система за идентифициране, превенция и противодействие на агресивното поведение при деца от предучилищна възраст. Дефиниране, видове и причини за проява на форми на агресивно поведение в детската градина. Педагогопсихологически подходи и техники за превенция на агресивността. Взаимодействие между учители, деца и родители.

Програмата завършва с изработване на проектопрограма за превенция.

 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720