Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка:

Система за идентифициране, превенция и противодействие на агресивното поведение при деца от предучилищна възраст. Дефиниране, видове и причини за проява на форми на агресивно поведение в детската градина. Педагогопсихологически подходи и техники за превенция на агресивността. Взаимодействие между учители, деца и родители.

Програмата завършва с изработване на проектопрограма за превенция.

 • Брой учебни часове:
  8/16
 • Брой кредити:
  0,5/1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:

  kgetova@abv.bg; 0887 065330