Предназначение:

за детски и начални учители.

Тематична рамка:

Общ модел на общуването. Общуването в образователната сфера. Принципи и подходи при изучаване на невербалното поведение. Елементи на невербалното поведение. Символика, функции и структура на НВК. Специфика на НВК в педагогическия процес. Педагогическа работилница за НВК (игри и упражнения).

Програмата завършва с демонстрация на комуникативни техники в педагогическия процес от участниците.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720