Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски и начални учители.

Тематична рамка:

Общ модел на общуването. Общуването в образователната сфера. Принципи и подходи при изучаване на невербалното поведение. Елементи на невербалното поведение. Символика, функции и структура на НВК. Специфика на НВК в педагогическия процес. Педагогическа работилница за НВК (игри и упражнения).

Програмата завършва с демонстрация на комуникативни техники в педагогическия процес от участниците.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  8/16
 • Брой кредити:
  0,5/1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:

  kgetova@abv.bg; 0887 065330