Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски учители.

Тематична рамка:

Материали, пособия и технически похвати при изпълнение на художествени техники с хартия в детската градина. Методически изисквания при провеждане на практически упражнения по различните видове работа с хартия.

Програмата завършва с обсъждане на детски творби.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Мариета Савчева
 • За контакт и заявки:

  marieta_savcheva@abv.bg; 0879 994227