Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски учители и директори на целодневни детски градини и обединени детски заведения.

Тематична рамка:

Педагогопсихологическа характеристика на разновъзрастовата група в детската градина. Особености на педагогическото взаимодействие в разновъзрастовата група, съобразно с познавателното съдържание по образователни направления.

Програмата завършва с проект за тематично разпределение по избрано направление.

 

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Мартин Тимчев
 • За контакт и заявки:

  nimart.1949@abv.bg; 0887 064541