Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка:

Педагогическата иновация. Избор на иновационна стратегия. Интерактивни техники. Образователен софтуер.

Програмата завършва с разработване и обсъждане на проект за педагогическа публикация.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Мартин Тимчев
 • За контакт и заявки:

  nimart.1949@abv.bg; 0887 064541