Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Предназначение:

За учители, които се нуждаят от качествени снимки за своите дидактически продукти. Необходими са начални познания за работа с компютър.

Тематична рамка:

Видове и характеристики на цифрови фотоапарати. Основи на фотографията – осветление, експозиция, композиция. Корекция на изображението със специализиран софтуер. Специални ефекти при обработка на изображението. Колажи. Работа със слоеве, маски и филтри.

Програмата завършва със създаване на графични файлове за използване в дидактически продукти.

 • Вид:
  Монофазна тематична програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по договаряне
 • Ръководител:
  ас. инж. Владимир Петров
 • За контакт и заявки:
  Владимир Петров, mcavip@yahoo.com, 0879994181