Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за начални учители.

Тематична рамка:

Инсталиране и настройка на интерактивна дъска. Запознаване със специализирания софтуер за управление на интерактивна дъска. Използване на интерактивни и мултимедийни продукти, разработени с друг софтуер. Подготовка на дидактически материали, ориентирани към използване на интерактивна дъска.

Програмата завършва с разработване на дидактически материали.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  ас. инж. Владимир Петров
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова-Коева
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720,
  Владимир Петров, mcavip@yahoo.com, 0879994181