Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски учители с основни познания за работа с компютър.

Тематична рамка:

Използване на компютърни презентации в учебния процес. Създаване на образователни презентации с Microsoft PowerPoint. Подбор и обработка на графични изображения.

Програмата завършва с разработване на дидактически материали върху Microsoft PowerPoint.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  ас. инж. Владимир Петров
 • За контакт и заявки:

  mcavip@yahoo.com; 0879 994181