Предназначение:

за начални учители.

Тематична рамка:

Традиционните пролетни празници – традиции и съвременност. Обреди и символи. Изобразителни техники за реализиране на детските творби. Методически указания и художествена практика.

Програмата завършва с обсъждане на ученически творби.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Мариета Савчева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720