Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за начални учители, директори и експерти.

Тематична рамка:

Образователна диагностика на резултатите от обучението по български език и формиране на комуникативни умения – инструментариум за проверка, скали за оценяване. Образователна диагностика на резултатите от обучението по математика. Специфика при тестовото оценяване на знанията и уменията по български език и математика. Методика и основни етапи при създаване на нестандартизирани дидактически тестове по български език и математика.

Програмата завършва с представяне и обосноваване на нестандартизиран тест по български език или математика.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16/24
 • Брой кредити:
  1,06/1,6
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Станка Вълкова
  гл. ас. Юлияна Гарчева
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова-Коева
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720