Предназначение:

за начални учители, които преподават български език и математика във 2., 3. и 4. клас.

Тематична рамка:

Овладяване на алгоритми за извършване на основни езикови и комуникативни дейности в обучението по български език. Техники на обучение за овладяване на правилност и целесъобразност на езиковия изказ, на умения за трансформиране на езикови единици и целесъобразната им употреба в речта. Овладяване на алгоритми за смятане и приложението им при решаване на различни задачи.

Програмата завършва с разработване и обосноваване на типове учебни задачи, предназначени за различни когнитивни нива на овладяване на знанията и уменията.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Станка Вълкова
  гл. ас. Юлияна Гарчева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720