Предназначение:

за начални учители, водещи обучението в подготвителна група.

Тематична рамка:

Подходи, учебно съдържание и техники на обучение в подготвителна група. Алтернативни варианти в новите учебни помагала. Приемственост между обучението в подготвителна група и първи клас.

Програмата завършва с дискусия на тема „Критерии за избор на учебна документация“.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Станка Вълкова
  гл. ас. Юлияна Гарчева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720