Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за класни ръководители.

Тематична рамка:

Теоретични основи. Съвременни теории. Педагогически модели за взаимодействие ученик-учител-родител. Алтернативни педагогически стратегии. Съвременни системи за анализ на взаимодействието в педагогическия процес. Оптимално избиране на интерактивна педагогическа технология за партньорство между семейството и училището.

Програмата завършва с изработване на модел за взаимодействие в процеса на обучението и възпитанието.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  36
 • Брой кредити:
  2,4
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. д-р Пламен Денев
 • За контакт и заявки:

  plamden@abv.bg; 0878 556088