Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за класни ръководители.

Тематична рамка:

Характеристика на проблема „младежки наркомании“. Специфика на наркоманната субкултура. Обяснителни модели за наркоманиите. Фактори за влияние, поява и развитие на наркоманно поведение при учениците. Класификация на наркотичните вещества. Основни симптоми и синдроми при зависимост от психоактивни вещества. Динамика. Основни принципи при превантивна и корекционна дейност за преодоляване на зависимостта от наркотици.

Програмата завършва с дискусия за разрешаване на педагогически казуси, инциденти и проблемни ситуации.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  36
 • Брой кредити:
  2,4
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. д-р Пламен Денев
 • За контакт и заявки:

  plamden@abv.bg; 0878 556088