Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за начални учители.

Тематична рамка:

Теория на дидактическите тестове. Специфика при тестовото оценяване на знанията и уменията на учениците от началния етап на основната образователна степен. Методика и основни етапи при създаване на нестандартизирани дидактически тестове за началното училище. Оценяване на резултатите от обучението в 1.–4. клас.

Програмата завършва с разработка на модул от нестандартизиран дидактически тест.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Юлияна Гарчева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720