Предназначение:

за учители по български език в мултиетническа среда.

Тематична рамка:

Мултикултурно общуване и специфика на обучението по български език в мултиетническа среда. Диагностика на грешки въз основа на езикова интерференция. Проверка на уменията за устно и писмено общуване; на правоговорната, правописната и пунктуационната грамотност.

Програмата завършва с обсъждане на тест по български език и култура.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  проф. дпн Росица Пенкова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720