Предназначение:

за учители по български език и литература.

Тематична рамка:

Критерии за оценяване на професионалната дейност на учителя по БЕЛ. Традиции и нови модели в оценяването. Качество на професионалното равнище. Квалификация.

Програмата завършва с разработване и обсъждане на карти за оценка на дейността на учителя по БЕЛ.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  проф. дпн Росица Пенкова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720