Предназначение:

за учители по чужди езици с интерес и опит в прилагането на ИКТ в обучението.

Тематична рамка:

Представяне на Web 2.0. Използване на блогове, уики и други Web 2.0 инструменти за целите на обучението по чужди езици. Дидактическа експлоатация на Web 2.0 инструменти.

Програмата завършва с разработване и представяне от участниците на учебни материали на базата на Web 2.0 инструменти.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720