Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по френски език с интерес и опит в използването на ИКТ в обучението.

Тематична рамка:

Игрите в обучението по френски език. Представяне на Web 2.0 и неговия педагогически потенциал за обучението по френски език. Игри на алтернативната реалност: възможности за прилагане в часа по френски език.

Програмата завършва с дискусия за използването на онлайн игри в работата на участниците.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:

  bstoimenova@abv.bg; 0879 994 183