Предназначение:

за учители по различни учебни предмети на френски език, които преподават в профилираните гимназии.

Тематична рамка:

Специфика на преподаването на учебен предмет на френски език и CLIL/ЕMILE компетентности на учителя. Усъвършенстване на комуникативните умения и методическите похвати при преподаване на учебен предмет на френски език; управление на ученически проекти. Дидактическа експлоатация на информационни технологии в часовете по различни учебни предмети, преподавани на френски език; самооценка и оценка на знанията и уменията на учениците.

Програмата завършва с представяне и обсъждане на разработени от участниците дидактически материали.

 • Вид:
  Полифазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  проф. дфн Димитър Веселинов
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720