Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по различни учебни предмети на френски език, които преподават в профилираните гимназии.

Тематична рамка:

Специфика на преподаването на учебен предмет на френски език и CLIL/ЕMILE компетентности на учителя. Усъвършенстване на комуникативните умения и методическите похвати при преподаване на учебен предмет на френски език; управление на ученически проекти. Дидактическа експлоатация на информационни технологии в часовете по различни учебни предмети, преподавани на френски език; самооценка и оценка на знанията и уменията на учениците.

Програмата завършва с представяне и обсъждане на разработени от участниците дидактически материали.

 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  66/24
 • Брой кредити:
  4,4/1,6
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:

  bstoimenova@abv.bg; 0879 994183