Предназначение:

за учители по френски език.

Тематична рамка:

Европейската езикова политика в областта на чуждоезиковото образование. Общата европейска езикова рамка: концепция, връзка с българските Държавни образователни изисквания и учебни програми по чужд език. Езиковото портфолио в контекста на съвременната концепция на лингвистичното образование. Възможности на езиковото портфолио като инструмент за оценка и самооценка.

Програмата завършва с дискусия.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  проф. дфн Димитър Веселинов
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort