Предназначение:

за учители по френски език.

Тематична рамка:

Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужд език. Общата европейска езикова рамка. Общи изисквания за проверка на знанията и уменията. Форми на текущ контрол. Тестването като съвременна форма на контрол. Езиковото портфолио като инструмент за оценка и самооценка. Държавният зрелостен изпит по френски език: философия, проблеми, възможности.

Програмата завършва с обсъждане от участниците на разработени от тях нестандартизирани дидактически тестове.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  проф. дфн Димитър Веселинов
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720