Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители, които подготвят ученици за Държавен зрелостен изпит по история и цивилизация и се интересуват от новостите в оценяването.

Тематична рамка:

ДОИ за УС по история и цивилизация като критерий за оценяване на постиженията на учениците по предмета. Европейски практики и тенденции в оценяването. Държавният зрелостен изпит по история и цивилизация: философия, проблеми, възможности. Подготовка на учениците за матура.

Програмата завършва с представяне и оценяване от участниците на разработени от тях дидактически задачи.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  8
 • Брой кредити:
  0,5
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:

  bstoimenova@abv.bg; 0879 994183