Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за педагогически съветници без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Нормативен статут на длъжността педагогически съветник/училищен психолог. Съвременен статус на педагогическия съветник. Основни направления в работата на педагогическия съветник. Проблеми в практическата дейност на педагогическия съветник.

Програмата завършва с презентация на резултати от практиката на педагогическия съветник.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  8-9 юни
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Райна Захариева
 • За контакт и заявки:
  Нина Кожушкова
  nbog@abv.bg; 02 8080 724