Предназначение:

за ресурсни учители, учители и други педагогически специалисти без професионалноквалификационна степен, които работят с ученици със специални образователни потребности в общообразователното училище.

Тематична рамка:

Включващо и приобщаващо образование. Готовност за обучение в общообразователно училище. Оценяване на ученици със СОП в учебния процес.

Програмата завършва с дискусия.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Милен Замфиров
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort