Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по история и цивилизация, български език и литература, английски, немски, руски, френски език, философски дисциплини, изобразително изкуство, музика и физическа култура с четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Психологически и дидактически аспекти на образователния процес по учебни дисциплини от хуманитарните направления, изкуства и физическа култура. Съвременни образователни технологии. Съдържателни и технологични аспекти на постигането на интегративни взаимодействия в образователния процес. Представяне и описание на собствени добри практики.

Специализацията завършва със защита на дипломна разработка.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  проф. д-р Росица Пенкова
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова-Коева
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720