Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за начални учители с трета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Теоретико-методологическа същност на образователната диагностика. Методика и организация на диагностични изследвания. ДОИ и съвременните педагогически постановки за оценяване на учебните постижения. Математико-статистически методи за обработка на емпирични данни и начини за тяхното представяне.

Програмата завършва с обсъждане на проекти за диагностични изследвания.

 • Подготовка за:
  II ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3,2
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Юлияна Гарчева
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720