Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по физическо възпитание и спорт с трета или втора професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Съдържателни и технологични новости в образователния процес по физическо възпитание и спорт. Организация и методика на педагогическите изследвания. Обработка и анализ на емпирични данни. Представяне на резултатите от изследването.

Програмата завършва с обсъждане на разработки на собствени изследователски проекти.

 • Подготовка за:
  II ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3,2
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  гл. ас. Николай Коев
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720