Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители с четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Научно-педагогически изследвания. Хуманистичната парадигма в образованието. Възрастови характеристики и индивидуално развитие на детето/ученика. Личностни особености на децата и учениците. Форми на хуманизиране на образователната среда. ИКТ в обучението. Интегративни функции на изкуството за стимулиране на познавателното развитие на децата и учениците. Статистика в педагогическите изследвания.

Програмата завършва със защита на дипломна работа.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Професионално-педагогическа специализация
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Райна Захариева
 • За контакт и заявки:

  rayna_zaharieva@abv.bg; 0885 222355